Mostečtí lvi
18. 1. 2024 | TM

Náborová akce přilákala na tři desítky dětí

Náborová akce Pojď hrát hokej pořádaná hokejovým klubem MOSTEČTÍ LVI ve spolupráci s Českým svazem ledního hokeje měla opět úspěch.

V úterý 16. ledna 2024 v čase od 17.00 do 19.00 hod proběhla v SUTOR Areně Most, náborová akce.

Příchozí rodiče s dětmi čekala registrace a předání dárků, prezentace ledního hokeje a klubu MOSTEČTÍ LVI, převlékání v šatně a poté program na ledě. Trénink na ledě začínal ukázkou mini utkání hráčů ročníku 2017, kteří následně na ledě zůstali a zapojili se do tréninku. Ten byl rozdělen na stanoviště s různou činností. Všechny děti jsme vybavili hokejovou výstrojí.
Na konci byla provedena společná fotografie.

Po převléknutí v kabině byly rodičům a dětem ukázány další tréninkové prostory na zimním stadioně – střelnice a rozcvičovna, kde proběhla krátká ukázka tréninku na suchu. Děti se postupně zapojily a předvedly své dovednosti. Všichni rodiče byli seznámeni s informacemi k tréninkům hokejové základny a s možnostmi, jak začít hrát hokej v našem klubu.

Jsme potěšeni celkovou účastí na akci. Věříme, že se všichni malí hokejisté zapojí do tréninků základny. Ze strany klubu se do akce zapojilo sedm trenérů na ledě, čtyři osoby na registraci a prezentaci ledního hokeje, dva hráči z kategorie 9.třídy na výpomoc při oblékání do výstroje a 10 hráčů ročníku 2017 na mini utkání. Po celou dobu akce nechyběl ani náš oblíbený maskot klubu. 🦁